Співпраця з платформою КІППО

Легкість. Педагогічні працівники після проходження курсів, можуть автоматично отримувати сертифікати підвищення кваліфікації в особистому кабінеті без необхідності друка від ІППО та інших установ.

Адміністрація закладу. Автоматичні звіти по закладу. Зручний доступ до актуальної інформації в режимі онлайн для адміністрації закладу освіти до атестаційної інформації.

Департаменти та відділи освіти. Онлайн доступ до списків педагогічних працівників на атестацію відповідності та присвоєння категорії/звання.

Співпраця. Підключені заклади освіти отримують знижки на курси та організаторські бонуси.

Кошторис. Можливість проходження курсів підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів.

Підключення: