Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Дослідження, як основна форма реалізації міжгалузевого інтегрованого курсу «Природничі науки»

Мета курсу: підготовка вчителів до реалізації інтегрованого навчання та розробка інструментарію, ефективних методик і засобів навчання природничих предметів відповідно до концепції НУШ; імплементація в освітній процес закладу загальної середньої освіти програми «Природничі науки. 5-6 класи інтегрований курс» для закладів загальної середньої освіти; забезпечення наступності початкової та базової освіти через вивчення інтегрованого курсу дослідницькими засобами на прикладі дослідження «Приготування морозива» для учнів 5 класу.

Зміст курсу: Реформування змісту середньої освіти полягає в реалізації інтегрованого навчання не лише на старшому шаблі - профільному рівні, а й включення інтегрованих курсі до навчальних планів учнів 5-6 класів з 2021 року, тому підготовка вчителів до якісної організації та реалізації інтегрованого навчання природничим предметам у базовій школі стає актуальною. Набуття здатності розглядати об’єкт дослідження з позицій різних наук, опанування вміннями не лише аналізувати, а й практично виготовляти об’єкти повсякдення, цікаві учням, формування дослідницького ставлення до життя є основними завданнями природничої освіти та професійної діяльності сучасного педагога. Розгляд практичної реалізації дослідження, його етапів і можливостей, на прикладі цікавого для учнів об’єкту морозива, стає додатковим чинником заохочення до пізнання оточуючого світу.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Дослідження, як основна форма реалізації міжгалузевого інтегрованого курсу «Природничі науки»
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів