Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Формування цінностей та життєвих навичок учнів. Впровадження філософсько-педагогічного вчення Г. Сковороди

Мета курсу: Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників через ознайомлення з основними положеннями філософсько-педагогічного вчення Г.Сковороди у рік відзначення 300-річчя з дня народження українського мислителя, втілення його ідей в освітній процес сучасної школи.

Зміст курсу: Аналіз творчої спадщини Г.Сковороди з погляду її актуальності в контексті сьогодення допоможе педагогам активно популяризувати серед батьків, учнів, громадськості, втілювати в освітню діяльність ідеї української філософії і педагогіки серця; оволодіти методами і прийомами природовідповідного виховання; організовувати освітній простір, спрямований на розвиток системи ціннісних ставлень і життєвих навичок учнів.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Формування цінностей та життєвих навичок учнів. Впровадження філософсько-педагогічного вчення Г. Сковороди
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів