Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Інтегрований курс «Природничі науки». Підвищення кваліфікації

Мета курсу: підготовка вчителів до реалізації інтегрованого навчання та розробка інструментарію, ефективних методик і засобів навчання природничих предметів відповідно до концепції НУШ; імплементація в освітній процес закладу загальної середньої освіти програми «Природничі науки. 5-6 класи інтегрований курс» для закладів загальної середньої освіти; забезпечення наступності початкової та базової освіти через вивчення інтегрованого курсу дослідницькими засобами на прикладі дослідження «Приготування морозива» для учнів 5 класу.

Зміст курсу: Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до виконання обов’язків, мотивування людей для досягнення спільної мети. Здатність до генерування та реалізації нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності, дослідницької діяльності, творчого пошуку з урахуванням Концепції НУШ.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Інтегрований курс «Природничі науки». Підвищення кваліфікації
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів