Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Інтелект України. Математика

Мета курсу: *сприяння реалізації соціального замовлення на якість компетентнісної базової математичної освіти, визначеної нормативно- правовими актами в галузі національної системи освіти загалом та профільної освіти зокрема; *створення умов для переосмислення слухачами ролі вчителя математики на сучасному етапі розвитку національної системи освіти; *формування в слухачів курсів системи знань, умінь та навичок, цінностей і ставлень як складових базових компетентностей, що дозволить їм здійснювати викладацьку діяльність на курсах підвищення кваліфікації вчителів профільної школи Проєкту на високому професійному рівні.

Зміст курсу: Математична освіта є основним індикатором готовності суспільства до змін. Більшість науковців і практиків, які працюють у галузі освіти, уважають центральною проблемою реформування освіти саме підвищення її якості. Математична освіта — важлива складова загальноосвітньої підготовки. Місце математики в системі шкільної освіти визначається її роллю у формуванні навчальних, соціальних, загальнокультурних і життєвих компетентностей, цінностей громадянського суспільства, в особистісному розвитку учнів з орієнтацією на продовження навчання, у формуванні креативності та критичного мислення, творчих здібностей. Математика — один із базових предметів загальної середньої освіти, який забезпечує успішне вивчення інших дисциплін — насамперед предметів природничо-наукового циклу. Найактуальніша проблема математичної освіти 12-річної школи — добір її змісту. Традиційний зміст навчання математики, що складався десятиліттями, забезпечує належну математичну підготовку учнів. Проте зміни в галузі техніки, виробництва, освіти, комунікацій висувають нові вимоги до математичної підготовки професійних кадрів і спонукають до переосмислення традиційного змісту, з’ясування тенденцій подальшого його розвитку з дотриманням наступності. На зміст навчання математики впливає її провідна роль в економіці, техніці, управлінні, суспільних процесах, а також широке впровадження в школах рівневої та профільної диференціації, компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Інтелект України. Математика
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів