Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Особливості викладання української мови в проєкті ’Інтелект України’

Мета курсу: ознайомити педагогів з теоретико-методологічними та методичними основами викладання української мови в 5-9-х проєктних класах; пояснити особливості проєкту порівняно з іншими освітніми програмами, що реалізуються в освітньому просторі України; підвищити рівень сформованості системи базових компетентностей у слухачів

Зміст курсу: Модернізація національної системи освіти на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення здобувача освіти як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей, вимагає відмови від когнітивного підходу до формування змісту освіти із загальновідомою тріадою структурних компонентів ЗУНів на користь компетентнісного, у межах якого структурними компонентами змісту освіти є ключові, загальнопредметні та предметні компетентності.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Особливості викладання української мови в проєкті ’Інтелект України’
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів