Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів правознавства

Мета курсу: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів правознавства щодо реалізації завдань Державного стандарту загальної середньої освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Зміст курсу: Напрям: формування громадянських умінь і навичок, як системи демократичних пріоритетів і цінностей особистості в освітньому процесі; професійний саморозвиток педагога, зокрема: Удосконалення знань з основ правового законодавства та актів правозастосування, оволодіння правовими навичками, як основа розвитку правової компетентності вчителів правознавства та громадянської освіти. Знання і розуміння основних прийомів формування комунікативних навичок толерантного спілкування, прийомів ефективної взаємодії та співпраці при викладанні правознавства та громадянської освіти. Уміння моделювати і впроваджувати найбільш ефективні і гармонізовані зі змістом навчання педагогічні технології викладання правознавства та громадянської освіти. Усвідомлення готовності до постійного підвищення освітнього рівня, потреби в актуалізації і реалізації свого особистого потенціалу, здатність самостійно набувати нові знання і уміння, розвитку власних здібностей, в прагненні до самореалізації.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів правознавства
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів