Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема курсу:

Потреби та можливості дитини з ООП. Інклюзія

Мета курсу: Розкрити питання корекції, як одного із напрямів роботи психолога; ознайомити учасників з Положенням про психологічну службу системи освіти України; висвітлити відмінності корекції, профілактики та просвітницької діяльності; розглянути основні компоненти професійної готовності до корекційного впливу; виокремити основні підходи у професійній підготовці; розуміння видів занять та їх кількість, що залежать від рівня підтримки; розглянути принципи корекційної роботи; розмежувати етапи корекційної роботи; розгляд методичних вимог при складанні корекційної програми; виокремлення основних напрямів корекційного процесу.

Зміст курсу: орієнтуватись в основних завданнях корекційної роботи; розгляд особливостей корекційних прийомів сприймання, уяви, уваги, пам’яті, мислення; продемонструвати категорії труднощів і відповідно цим категоріям напрями корекційного впливу, корекційні послуги та фахівців, що надають ці послуги; висвітлення особливостей шляхів реалізації корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Програма: Підвищення кваліфікації

Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

on-line
Доступно
Cертифікат на тему: Потреби та можливості дитини з ООП. Інклюзія
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС - 120грн

15 годин/0.5 ЄКТС - 230грн

30 годин/1 ЄКТС - 349грн

Документи від conf.ipo.kiev.ua (сертифікати, програми, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.
Реєстр сертифікатів. Перевірка виданих документів